Fàbrica de cervesa artesana. Barcelona Beer Company
Fàbrica de cervesa artesana a Barcelona. Realització del Projecte d'Obres, Projecte elèctric, Projecte de Fontaneria, Sanejament, Projecte de Venti...
Forn de Pà amb degustació a Barcelona
Realització del Projecte d'Activitats i Projecte elèctric per a un Forn de Pà amb servei de degustació a Barcelona ciutat.
Impremta-Papereria a l’eixample de Barcelona
Projecte d'activitats per a una impremta amb una superfície de magatzem inferior a 50m2 i superfície de taller inferior a 150m2, i amb una potència de...
Escola de Musica al Poble Nou, Barcelona
Escola de musica al Poble Nou de Barcelona. Aules d'estudi individual i col·lectives per a orquestres. Local de 500m2. Realització del Projecte d'Acti...
Escola de Cuina a Gràcia, Barcelona
Centre docent dedicat a fer classes de repàs, que en determinades hores d'alguns dies es realitzaran classes de cuina en una sala destinada exclusívam...
Page 1 of 7 results