Projecte d’activitats per a una impremta amb una superfície de magatzem inferior a 50m2 i superfície de taller inferior a 150m2, i amb una potència de motors inferior a 2kW. Projecte realitzat a Barcelona.