Escola de musica al Poble Nou de Barcelona. Aules d’estudi individual i col·lectives per a orquestres. Local de 500m2. Realització del Projecte d’Activitats.