Centre docent dedicat a fer classes de repàs, que en determinades hores d’alguns dies es realitzaran classes de cuina en una sala destinada exclusívament a aques ús. Instal·lació realitzada amb sortida de fums directe cap a l’exterior i a coberta.