HOSTELERIA

Llicència d’apertura per a bars, restaurants i cafeteries.

ACTIVITATS INDUSTRIALSS
Activitats artesanals.

 • Llicència d’apertura per a Naus Industrials
 • .

  A més de tramitar els permisos d’apertura també podem gestionar l’execució de les obres de reforma del seu local en cas que hagi de fer obres i no disposi d’una empresa d’obres de confiança.
  Per obrir o muntar una nau industrial cal tramitar els permisos d’apertura necessaris com són la llicència d’activitat o obertura, la legalització de la instal·lació elèctrica i la llicència d’obres menors en cas de fer-se obres d’adequació o reforma al local.
  Ens pot sol·licitar un pressupost sense compromís per legalitzar la seva nau industrial, oferim un servei de qualitat a preus molt competitius.

  OCI i ESPECTÀCLES

 • Discoteques
 • Per obrir o muntar una discoteca cal tramitar els permisos d’obertura necessaris com són la llicència d’activitat o obertura, la legalització de la instal·lació elèctrica i la llicència d’obres menors en cas de fer-se obres d’adequació o reforma al local.
  A més de tramitar els permisos d’obertura també podem gestionar l’execució de les obres de reforma del seu local en cas que hagi de fer obres i no disposi d’una empresa d’obres de confiança.

 • LLicència per a locals comercials
 • Tramitem tots els permisos necessaris per a l’obertura de locals comercials.
  A part de tramitar els permisos per a l’obertura, també ens podem encarregar de gestionar l’execució de les obres de reforma del seu local.
  Treballem a Barcelona ciutat i en totes les poblacions de la província de Barcelona.

 • Casinos:
 • Llicència d’apertura per a de casinos

  El titular o el promotor de l’establiment s’ha d’adreçar a l’ajuntament del municipi on pretengui ubicar l’establiment i, abans de no iniciar cap activitat empresarial, ho ha de comunicar d’acord amb els procediments establerts en les ordenances municipals de cada ajuntament.

  Estan subjectes a comunicació:

  Les noves obertures, les ampliacions i els canvis d’activitat dels establiments comercials, individuals o col·lectius, amb una superfície> 400 i <2.500 m2. Estan exempts els establiments amb una superfície> 800 i <2.500 m2 que es puguin localitzar fora de la trama urbana consolidada (TUC) de manera excepcional, que estan subjectes a llicència comercial de la Generalitat. Els establiments comercials singulars (ECS) individuals o col·lectius quan la seva superfície és> 400 i
  Els canvis de titularitat i les remodelacions dels establiments de> 400 m2.

  ESPORTIVES

 • Llicència d’apertura per a pista de padel
 • Per aconseguir la llicència d’activitat a Deltebre d’un centre esportiu com aquest (dues pistes de pàdel Indoor de 700 m2) hi va haver de tenir en compte aspectes tècnics com la doble sortida d’emergència, nombre de lavabos (4 inodors) i accessibilitat de l’establiment.

  El fet que la llicència d’activitat disposa d’una zona comercial (botiga esportiva), zona de pública concurrència (bar i pistes de pàdel) va exigir el compliment de la normativa més exigent en cada un dels aspectes del projecte.

  En aquest cas hi va haver, per legalitzar va caldre realitzar els següents projectes:

  Obres menors, necessari per a la construcció dels vestidors i el magatzem.

  Projecte elèctric, necessari pel fet que es tracta d’un local de pública concurrència.

  Projecte contra incendis, necessari pel fet que es tracta d’un local de més de 500m2.

  Finalment el projecte d’activitat que exigeix ​​la renovació d’aire, l’acústica, impacte ambiental, descripció de l’activitat, accessibilitat, etc … del local.

 • Llicència d’apertura per a Camps de fútbol, rugby, béisbol…
 • Tramitem tots els permisos necessaris per a l’obertura de locals comercials.
  A part de tramitar els permisos per a l’obertura, també ens podem encarregar de gestionar l’execució de les obres de reforma del seu local.
  Treballem a Barcelona ciutat i en totes les poblacions de la província de Barcelona.

 • Llicència per a camps de basket, balonma, balonvolea.
 • Tramitem tots els permisos necessaris per a l’obertura de locals comercials.
  A part de tramitar els permisos per a l’obertura, també ens podem encarregar de gestionar l’execució de les obres de reforma del seu local.
  Treballem a Barcelona ciutat i en totes les poblacions de la província de Barcelona.

 • Llicència per a camps de tir.
 • Les persones naturals o jurídiques que pretenguin instal·lar camps, galeries o polígons de tir han de sol·licitar una autorització a la Guàrdia Civil, premi aquí per descarregar-la. Sense perjudici d’altres llicències o autoritzacions de caràcter preceptiu que siguin atorgades per l’Administració General de l’Estat, les administracions autonòmiques o locals.

  Amb la sol·licitud els interessats han d’aportar els següents documents:

  Cc

 • Llicència d’apertura per a Pistes de tenis.
 • Són instal·lacions esportives municipals tots aquells edificis, camps, dependències o recintes a l’aire
  lliure, equipats per a desenvolupar la pràctica esportiva, activitats lúdiques i cultura física en general, la
  gestió es durà a terme, directament o indirectament, per l’Ajuntament o altres entitats mitjançant
  concessió.
  Gaudiran d’idèntica consideració els béns mobles destinats a tal objecte i els adscrits de forma
  permanent a alguna instal·lació esportiva municipal
  Les instal·lacions esportives municipals romandran obertes al públic i qualsevol ciutadà podrà
  accedir-hi i utilitzar-les, d’acord al Reglament vigent, o mitjançant l’abonament de la
  corresponent taxa municipal aprovada.
  En cada instal·lació podran practicar els esports als quals especialment estigui destinada. serà també
  possible la pràctica d’altres esports, sempre que es pugui tècnicament i prèvia autorització municipal,
  que serà atorgada discrecionalment.
  Les instal·lacions esportives municipals podran ser destinades a l’esport educatiu escolar, al de lleure, al de
  competició i de forma puntual a activitats de caràcter social que compleixin els requisits que per a cada complement.
  A més de tramitar els permisos d’apertura també podem gestionar l’execució de les obres de reforma del seu local en cas que hagi de fer obres i no disposi d’una empresa d’obres de confiança.
  Per obrir o muntar una nau industrial cal tramitar els permisos d’apertura necessaris com són la llicència d’activitat o obertura, la legalització de la instal·lació elèctrica i la llicència d’obres menors en cas de fer-se obres d’adequació o reforma al local.
  Ens pot sol·licitar un pressupost sense compromís per legalitzar la seva nau industrial, oferim un servei de qualitat a preus molt competitius.

  Llicència d’apertura per a Pistes de patinatje, hockey sobre gel.

  A més de tramitar els permisos d’apertura també podem gestionar l’execució de les obres de reforma del seu local en cas que hagi de fer obres i no disposi d’una empresa d’obres de confiança.
  Per obrir o muntar una nau industrial cal tramitar els permisos d’apertura necessaris com són la llicència d’activitat o obertura, la legalització de la instal·lació elèctrica i la llicència d’obres menors en cas de fer-se obres d’adequació o reforma al local.
  Ens pot sol·licitar un pressupost sense compromís per legalitzar la seva nau industrial, oferim un servei de qualitat a preus molt competitius.

 • Llicència d’apertura per a piscines.
 • A més de tramitar els permisos d’apertura també podem gestionar l’execució de les obres de reforma del seu local en cas que hagi de fer obres i no disposi d’una empresa d’obres de confiança.
  Per obrir o muntar una nau industrial cal tramitar els permisos d’apertura necessaris com són la llicència d’activitat o obertura, la legalització de la instal·lació elèctrica i la llicència d’obres menors en cas de fer-se obres d’adequació o reforma al local.
  Ens pot sol·licitar un pressupost sense compromís per legalitzar la seva nau industrial, oferim un servei de qualitat a preus molt competitius.

 • Llicència d’apertura per a Circuits permanents de motocicletas, automóvils.
 • A més de tramitar els permisos d’apertura també podem gestionar l’execució de les obres de reforma del seu local en cas que hagi de fer obres i no disposi d’una empresa d’obres de confiança.
  Per obrir o muntar una nau industrial cal tramitar els permisos d’apertura necessaris com són la llicència d’activitat o obertura, la legalització de la instal·lació elèctrica i la llicència d’obres menors en cas de fer-se obres d’adequació o reforma al local.
  Ens pot sol·licitar un pressupost sense compromís per legalitzar la seva nau industrial, oferim un servei de qualitat a preus molt competitius.

 • Llicència d’apertura per aVelòdroms.
 • A més de tramitar els permisos d’apertura també podem gestionar l’execució de les obres de reforma del seu local en cas que hagi de fer obres i no disposi d’una empresa d’obres de confiança.
  Per obrir o muntar una nau industrial cal tramitar els permisos d’apertura necessaris com són la llicència d’activitat o obertura, la legalització de la instal·lació elèctrica i la llicència d’obres menors en cas de fer-se obres d’adequació o reforma al local.
  Ens pot sol·licitar un pressupost sense compromís per legalitzar la seva nau industrial, oferim un servei de qualitat a preus molt competitius.
  Llicència d’apertura per aHipòdromos, canòdromos..

 • Llicència d’apertura per aFrontons, pistes d’ squash.
 • A més de tramitar els permisos d’apertura també podem gestionar l’execució de les obres de reforma del seu local en cas que hagi de fer obres i no disposi d’una empresa d’obres de confiança.
  Per obrir o muntar una nau industrial cal tramitar els permisos d’apertura necessaris com són la llicència d’activitat o obertura, la legalització de la instal·lació elèctrica i la llicència d’obres menors en cas de fer-se obres d’adequació o reforma al local.
  Ens pot sol·licitar un pressupost sense compromís per legalitzar la seva nau industrial, oferim un servei de qualitat a preus molt competitius.

  Llicència d’apertura per a Poliesportius.
  Llicència d’apertura per a Boleres.
  Llicència d’apertura per a Salons de billar.
  Llicència d’apertura per a Gimnàs.
  Llicència d’apertura per a Pistes d’ atletisme.
  Llicència d’apertura per a Estadis.
  Llicència d’apertura per a Recorreguts de proves ciclistes, motociclistes, automovilístiques.
  Llicència d’apertura per a Recorreguts de motocross, trial.
  Llicència d’apertura per a Proves i exhibicions nàuticas.
  Llicència d’apertura per a Proves i exhibicions aeronàutiques.

  CENTRES DE SALUD, BELLESA I ESTÈTICA
  Llicència d’apertura per a perruqueries

  Llicència d’apertura per a de centres d’estètica i salut

  Instituts de bellesa:
  Llicència d’apertura per a centres d’estètica:
  Llicència d’apertura per a centres de bronzejat:
  Llicència d’apertura per a centres de capil·lars:
  Llicència d’apertura per a centres de tatuatge:
  Llicència d’apertura per a centres d’anellament / Piercing:
  Llicència d’apertura per a centres de salut:

  ACTIVITATS INNÒCUES
  Llicència d’apertura per a botiga o comerç
  Llicència d’apertura per a botiga d’esports
  Llicència d’apertura per aBotiga de regals
  Llicència d’apertura per a basar
  Llicència d’apertura per a botiga de roba / boutique
  Llicència d’apertura per a botiga de decoració
  Llicència d’apertura per a ferreteria
  Llicència d’apertura per a floristeria
  Llicència d’apertura per a joieria
  Llicència d’apertura per a joguines
  Llicència d’apertura per a locutori
  Llicència d’apertura per a papereria
  Llicència d’apertura per a Parafarmàcia
  Llicència d’apertura per a perfumeria
  Llicència d’apertura per a Botiga Nadons / Puericultura
  Llicència d’apertura per a Botiga de Bicicletes, motos, concessionari i articles relacionats
  Llicència d’apertura per a Botiga de calçat. Sabateria.
  Llicència d’apertura per a Botiga d’esports
  Llicència d’apertura per a decomisos
  Llicència d’apertura per a Botiga de Mòbils / telefonia / telecomunicacions
  Llicència d’apertura per a Botiga de Música
  Llicència d’apertura per a Botiga de productes tèxtils de la llar i parament
  Llicència d’apertura per a Botiga de roba / boutique
  Llicència d’apertura per a Venda de mobles
  Llicència d’apertura per a Botiga de Videojocs
  Llicència d’apertura per a Agència de viatges:
  Llicència d’apertura per a Oficines, bancs, etc .:
  COMERÇOS MINORISTES
  Llicència d’apertura per a Polivalents / Supermercats:
  Llicència d’apertura per a supermercats

  Llicència d’apertura per a peixateria:
  Llicència d’apertura per a carnisseria:
  Llicència d’apertura per a Fleca-pastisseria:
  Llicència d’apertura per a Pastisseria, rebosteria i confiteria:
  Llicència d’obertura de pastisseria
  Llicència d’apertura per a Fruiteria-botiga de verdures:
  Llicència d’apertura per a herbolari: